THÙNG GỖ

Sản xuất các loại thùng gỗ phục vụ đóng hàng lưu kho và vận chuyển và xuất khẩu. Thùng gỗ có thể được khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM 15 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước Châu Á, châu Âu, Mỹ, Úc...

Thùng gỗ gấp tự nhiên gọn

Thùng gỗ dán loại to

Thùng gỗ dán gấp gọn

Thùng gỗ dán loại nhỏ

Dịch vụ tư vấn thiết kết thùng gỗ đóng hàng

Thùng gỗ ghép thanh loại to

Thùng gỗ ghép thanh loại nhỏ

Thùng gỗ khung (Sọt gỗ)