PALLET GỖ 2 HƯỚNG NÂNG

Loại pallet gỗ này xe nâng chỉ đi vào được từ 2 hướng và chỉ sử dụng được bằng xe nâng máy forklift, không sử dụng được bằng xe nâng tay và không thích hợp với những kho bãi chật hẹp. Loại pallet gỗ này chịu tải trọng tốt hơn loại pallet gỗ 4 hướng nâng nhưng do chỉ có 2 hướng nâng nên việc xếp container và lưu kho sẽ khó khăn hơn.

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 2 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng – Kiểu cánh

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 500 Kg

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 1,5 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 3,5 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng khoét chân