PALLET GỖ THEO YÊU CẦU

Được sản xuất theo yêu cầu với mục đích riêng của khách hàng như: pallet cấu tạo theo sản phẩm, pallet siêu tải trọng...

Pallet gỗ dán

Pallet gỗ định vị theo hàng hóa