PALLET GỖ 4 HƯỚNG NÂNG

Là loại pallet gỗ mà xe nâng có thể đi vào cả 4 hướng, sử dụng được cho cả xe nâng tay và nâng máy forklift. Loại pallet gỗ này hay được dùng để chứa đựng những sản phẩm có tải trọng không quá lớn, và đòi hỏi sự thuận tiện tối đa trong quá trình lưu kho và đóng container.

Pallet gỗ 4 hướng nâng – Tải trọng 100 Kg

Pallet gỗ 4 hướng nâng – tải trọng 2,5 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 2 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 3 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng mặt liền

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 1 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 1,5 tấn