Sản phẩm

Gỗ Thái Nguyên

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 2 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng – Kiểu cánh

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 500 Kg

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 1,5 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng tải trọng 3,5 tấn

Pallet gỗ 2 hướng nâng khoét chân

Pallet gỗ 4 hướng nâng – Tải trọng 100 Kg

Pallet gỗ 4 hướng nâng – tải trọng 2,5 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 2 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 3 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng mặt liền

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 1 tấn

Pallet gỗ 4 hướng nâng tải trọng 1,5 tấn

Pallet gỗ dán

Pallet gỗ định vị theo hàng hóa

Thùng gỗ gấp tự nhiên gọn

Thùng gỗ dán loại to

Thùng gỗ dán gấp gọn

Thùng gỗ dán loại nhỏ

Dịch vụ tư vấn thiết kết thùng gỗ đóng hàng

Thùng gỗ ghép thanh loại to

Thùng gỗ ghép thanh loại nhỏ

Thùng gỗ khung (Sọt gỗ)